Chính sách bảo mật

Bayeco cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tài liệu này mô tả cách chúng tôi xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Đạo luật quyền riêng tư năm 1998.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin sản phẩm và tài liệu quảng cáo cho bạn. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các dịch vụ, sự kiện, bài viết hoặc cập nhật mới mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn nhận thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn trong nội bộ để hỗ trợ cải thiện dịch vụ và hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho người khác. Khi bạn truy cập bayeco.com.au, máy chủ của chúng tôi cùng với các máy chủ của bên thứ ba khác như Google sẽ theo dõi và ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi. Dữ liệu này có thể bao gồm những thông tin sau: địa chỉ IP, các trang đã xem, sản phẩm đã xem, các trang web giới thiệu, thời gian dành cho trang web, thông tin mua sản phẩm và các số liệu thống kê khác liên quan đến hành vi duyệt web.

Thông tin này không cung cấp thông tin liên quan đến người dùng cá nhân và chỉ được sử dụng cho mục đích thu thập và phân tích thông tin nhằm cải thiện việc cung cấp sản phẩm, trải nghiệm người dùng và đảm bảo hoạt động tiếp thị của chúng tôi phù hợp.

Cookie được sử dụng trên trang web để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Dữ liệu này là ẩn danh và được sử dụng cho mục đích phân tích và cải thiện quảng cáo được nhắm mục tiêu. Thông tin không thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân. Xin lưu ý, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể bị mất chức năng của trang web.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.